το όρος των κελλίων-εξώφυλλο
εσωτερικό 1εσωτερικό 2το όρος των κελλίων - οπισθόφυλλο

“Гора келий” На склонах восточной части Киссавос (гора Осса)

17,00

Книга подробности

страницы

149

размеры

23 x 23,5

язык

греческий

ISBN

978-618-82584-3-3

издание

2016

Об авторе

Василий Н. Цоллакис

Василий Н. Цоллакис

Василий Н. Цоллакис родился в городе Тирнавос, где и закончил среднюю школу.

Он архитектор-планировщик, аспирант Политехнического факультета Университета Аристотеля в Салониках.

Он начал свою профессиональную деятельность в 1967 году в Ларисе, где сорок лет работал в качестве фрилансера, до 2007 года и занимался всевозможными проектами частной и государственной отрасли.