ΕΞΩΦΥΛΛΟ-Η ΦΙΑΛΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ_RUSSIAN
Η Φιάλη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας-οπισθόφυλλο

Чаша со святой водой (Фиали) Великой Лавры

8,00

Книга подробности

длительность

12′

язык

греческий

субтитры

Производственный год

2016

Об авторе

Василий Н. Цоллакис

Василий Н. Цоллакис

Василий Н. Цоллакис родился в городе Тирнавос, где и закончил среднюю школу.

Он архитектор-планировщик, аспирант Политехнического факультета Университета Аристотеля в Салониках.

Он начал свою профессиональную деятельность в 1967 году в Ларисе, где сорок лет работал в качестве фрилансера, до 2007 года и занимался всевозможными проектами частной и государственной отрасли.