Οδοιπορικό από την Ουρανούπολη μέχρι τις Καρυές-εξώφυλλο_RUSSIAN
Οδοιπορικό από την Ουρανούπολη μέχρι τις Καρυές-εσωτερικό1_RUSSIANΟδοιπορικό από την Ουρανούπολη μέχρι τις Καρυές-εσωτερικό2_RUSSIANΟδοιπορικό από την Ουρανούπολη μέχρι τις Καρυές-εσωτερικό3_RUSSIANΟδοιπορικό από την Ουρανούπολη μέχρι τις Καρυές-οπισθόφυλλο_RUSSIAN

Гора Афон.От Уранополи до Дафни- Кариес и возврат в Дафни ?? ??

15,00

Об авторе

Василий Н. Цоллакис

Василий Н. Цоллакис

Василий Н. Цоллакис родился в городе Тирнавос, где и закончил среднюю школу.

Он архитектор-планировщик, аспирант Политехнического факультета Университета Аристотеля в Салониках.

Он начал свою профессиональную деятельность в 1967 году в Ларисе, где сорок лет работал в качестве фрилансера, до 2007 года и занимался всевозможными проектами частной и государственной отрасли.